RAMADAN MATPAKET


500 000 KR
AV 500 000 KR INSAMLADE

Vi har nu passerat vårt insamlingsmål på 500 000 kr!
Stort TACK till alla er som bidragit!
Med dessa härliga nyheter avslutas givetvis INTE insamlingen. Den välsignade månaden fortsätter och du har fortfarande möjlighet att bidra till de goda.

123 061 35 05

INSAMLINGS MÅL – 500 000 KR

REFUGUEE CAMP
KILO 26

0
MATPAKET
0
PERSONER MÄTTAS UNDER RAMADAN
0
MÅLTIDER DISTRIBUERAS

ZAKAT AL FITR

MÄRK BETALNINGEN MED ”ZAKAT AL FITR”

75 KR

ZAKAT AL MAL

Zakat al-mal, på svenska ofta kallat allmosan, motsvarar 2,5 % av ens tillgångar under förutsättning att man har en viss summa i besparingar. I det islamiska samfundet är det varje muslims religiösa skyldighet att betala zakat och många väljer att göra det under ramadan. Ethar Relief Sverige tar emot din Zakat och använder det där behovet är störst.

FIDYA

Fidya är en obligatorisk donation för den som på grund av exempelvis ålderdom, sjukdom eller graviditet inte kan fasta under Ramadan. Fidya motsvarar 75 kronor för varje dag du inte fastar. Fastar du inte hela ramadan, motsvarar din fidya donation 2 250 kronor.

75 kr • 30 dagar = 2 250 kr

123 061 35 05

076 022 49 97

info@etharreliefsverige.se

//Etharreliefsverige

@etharreliefsverig