VAD ÄR ZAKAT?

Zakat är en liten procentandel som muslimer betalar på sin årliga förmögenhet så länge den uppfyller tröskeln (Nisab), till exempel: Guld, Silver, Tillgångar, Besparingar, Egendom och annan kvalificerande förmögenhet.
Det finns ett separat kriterium som avgör vem som kvalificerar sig som berättigad till Zakat. Alla människor vi stödjer kvalificerar sig för Zakat.

Din Zakat används i alla våra humanitära projekt, eftersom de alla kvalificerar sig för den officiella definitionen av Zakat-stödberättigad verksamhet.

  • Distribution av matpaket i flyktingläger
  • Projekt för rent vatten i läger och avlägsna områden
  • Sponsring av föräldralösa barn och funktionshindrade
  • Sjukvård och stöd till sjuka
  • Andra former av katastrofbistånd

0%
Zakat al mal
0 kr
Nisab -tröskeln (2024-03-11)
0 kr
Zakat al fitr

ZAKAT AL MAL & ZAKAT AL FITR

ZAKAT AL MAL

ZAKAT AL MAL

Zakat al-mal, på svenska ofta kallat allmosan, motsvarar 2,5 % av ens tillgångar under förutsättning att man har en viss summa i besparingar. I det islamiska samfundet är det varje muslims religiösa skyldighet att betala zakat och många väljer att göra det under ramadan. Ethar Relief Sverige tar emot din Zakat och använder det där behovet är störst.

ZAKAT AL FITR

ZAKAT AL FITR

Zakat al-fitr är en obligatorisk välgärning för varje muslim som ges ut i slutet av ramadan månad. Donationen säkerställer att människor i behov ska kunna fira Eid.
Zakat al-fitr – innebär att familjens överhuvud under ramadan betalar en obligatorisk avgift för varje familjemedlem som i år beräknas till 100kr/pers

DONERA

123 061 35 05

60 89 35-3

[fusion_woo_shortcodes /]

Markera betalningen med ändamålet
Ex: ”Zakat al mal