VATTEN FÖRÄNDRAR LIV

Vattenbrunnsprojektet syftar till att hjälpa människor i nöd som inte har tillgång till rent och användbart vatten.
Ethar Relief Sveriges målsättning är att alla människor i områdena vi är verksamma i har tillgång till rent vatten, hygienartiklar och sanitära anläggningar. Vi samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillgång till rent vatten är en grundläggande rättighet som många bybor i flyktinglägren saknar. Tusentals tvingas vandra i timmar varje dag för att förse sina familjer med vatten.
Invigningen dokumenteras och donatören förses med en rapport i form av video och bilder. Donatören har också rätten att namnge brunnen i sitt eller någon annans namn.

Med din gåva kan vi nå människor i behov med rent vatten.

VATTENBRUNNAR

DJIBOUTI

35 000 SEK
  • 3 000 – 5 000 PERSONER
  • 20+ ÅR

SUDAN

35 000 SEK
  • 5 000+ PERSONER
  • 25+ ÅR

VALFRI SUMMA

Ex: 50 SEK
  • 1 FAMILJ
  • 2 MÅNADER

DONERA

123 061 35 05

60 89 35-3

Markera betalningen med ändamålet
Ex: ”Vattenbrunn – Sudan