VAD ÄR PROJEKT 10X?

10x är ett nytt initiativ från Ethar Relief för att effektivisera ditt bidrag och få ut maximal nytta av en enda donation

Hur fungerar 10X?

Exempel:
Du donerar 1000 kr – vi delar det lika på 10 projekt
Du har nu donerat 100 kr till 10 olika projekt

Vi tar emot din donation och delar upp den över 10 livsförändrande projekt. På så sätt gör du skillnad i flera olika regioner och har en positiv påverkan på flera olika projekt. Nyttan är enorm och gör det möjligt för oss att sätta din donation till arbete på fler än ett ställe.

Vilka projekt ingår i 10X donationen?

​Föräldralösa barn är de mest utsatta i flyktinglägren. Utan någon som tar hand om dem riskerar dessa barn att utsätts för fruktansvärda faror. Förutom ett regelbundt stöd använder Ethar Relief Sverige donationerna till att betala specifika resurser som de föräldralösa barnen behöver i sitt dagliga liv.

Utbildning är vägen ut ur fattigdom och in i ett liv utanför flyktinglägren. Vi använder dina medel för att stödja ett enormt nätverk av grundskolor, gymnasieskolor och kompletterande skolor i flyktinglägren och omgivande byar.

​Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Dina medel betalar för underhåll av ren vattenförsörjning, konstruktion av brunnar i avlägsna områden och sanitetsanläggningar i skolor och samhällen.
​Hjärtat och själen i många flyktingsamhällen är Quran centren som vårdar och värdesätter deras andliga behov. Ethar Relief Sverige har åtagit sig att stödja flera befintliga Quran center och leverera bästa praxis, resurser och faciliteter för de barn och ungdomar som väljer att delta.
​Kvinnor marginaliseras ofta i flyktingförläggningsmiljöer och stöter ständigt på utmaningar. Ethar Relief Sverige har åtagit sig att tillhandahålla akademisk utbildning, yrkesutbildning och småföretagsbidrag för att öka möjligheterna för kvinnor att stabilisera sig och utvecklas.
​Flyktingar med funktionsvariation har särskilda behov som inte alltid betjänas av regelbunden hjälpverksamhet. Ethar Relief Sverige stöder flyktingar med funktionsvariation med specialutrustning, hem renovering, matförpackningar, sanitet samt tillgång till sjukvård och utbildning.
​Många befintliga skolor i flyktinglägren och omgivande områden brister i kapacitet eller tvinga stängda ner på grund av förfall. Tusentals barn har inte tillgång till någon skolgång. Vi har identifierat flera platser i desperat behov av reparation samt fler platser där nya skolanläggningar kan byggas, vilket ger utbildningsmöjligheter till en ny generation av barn.
​I de instabila regioner där vi är verksamma drabbas människor regelbundet av förödande nödsituationer. Klimatkatastrofer som översvämningar och torka, svält. Sjukdomsutbrott och konflikter som orsakar lidande, förlust av liv och livsförändringar. Ethar Relief Sverige är redo för att snabbt vara på plats när katastrofer inträffar. Detta görs möjligt genom din gåva.
​Moskéer är ett viktigt samhällsutrymme och utgör mer än bara en plats för tillbedjan. Moskén i ett flyktingläger representerar en känsla av tillhörighet och värdighet

​Familjen är en viktig grund för att barn ska känna sig trygga. Därför arbetar vi förebyggande för att stärka utsatta familjer och ge dem förutsättningar att själva ta sig ur sin svåra situation och bli självförsörjande.
Vårt arbete gör att familjer får det bättre. Vi ger föräldrar möjlighet att själva ta hand om sina barn så att fler barn får bo kvar hemma, vara friska, äta sig mätta och gå i skolan.

Betalning

DONERA

123 061 35 05

60 89 35-3

[fusion_woo_shortcodes /]

Markera betalningen med ändamålet
Ex: ”Projekt 10X