Var med och skapa ett bättre samhälle för barn

De föräldralösa barnens svåra situation är mycket allvarlig. Flyktinglägren är fulla av barn utan någon som tar hand om dem, tusentals barn har förlorat sina föräldrar. Barnen saknar ofta daglig försörjning och nödvändig hälso- och sjukvård, dessutom går många av dessa inte i skolan.

Som fadder bidrar du till att barn får växa upp med rätt förutsättningar. Fadderskapet säkerställer att barnen får mat på bordet, nödvändiga hälsoinsatser och en gynnsam utbildning.

Bidra till ett föräldralöst barn så ser vi tillsammans till att inget barn växer upp utan stöd.

DETTA INGÅR I FADDERSKAPET

VÄLJ LAND

Du bidrar med en fast summa varje månad – Summan regleras utifrån de lokala förhållandena
Vi har fadderbarn i följande länder: